Deficyt luk kompetencyjnych: refleksje na temat rosnącego trendu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania na temat luk kompetencyjnych spowodowanych pandemią oraz okresem Wielkiej Rezygnacji. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 3000 osób, od kadry kierowniczej po indywidualnych współpracowników, aby zrozumieć, w jaki sposób luki kompetencyjne mają wpływ na organizacje, a także na pojedyncze osoby.
Konkluzja badania – podjąć działania zaradcze już teraz.

Link do publikacji raport Wiley Workplace Inteligence