Oszałamiająca liczba osób nadal odchodzi z pracy, co skutkuje ogromną skalą niedoborów kadrowych i przewiduje się, że pozostali pracownicy nadrobią rosnące zaległości. Bieżące dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy wskazują, że w marcu ponad 4,5 mln osób zrezygnowało z pracy. Jaki jest wpływ na tych, którzy zostają? Według Gallupa prawie dwie trzecie pracowników jest niezaangażowanych w swoją obecną pracę . Nie powinno więc dziwić, że blisko połowa menedżerów z poprzedniej ankiety Wileya wskazała jako główną przyczynę wypalenie i stres związany z pracą; 25% twierdzi, że było to spowodowane niedoborami kadrowymi i szybką zmianą priorytetów w organizacji. Co więcej, 50% menedżerów zgłosiło zmiany przywódcze w ciągu ostatniego roku, co dodatkowo zwiększyło napięcie. Chociaż liczby te są alarmujące, organizacje mają szansę zatrzymać i zaangażować swoich pracowników, inwestując w ich doświadczenie.

Po co koncentrować się na doświadczeniu pracownika?

Pierwsze wrażenie ma zawsze duże znaczenie. Początkowe interakcje są kluczowym predyktorem retencji. SHRM wykazało, że około 1 na 5 pracowników opuści swoje stanowisko w ciągu pierwszych 90 dni. Pomyśl o tym: jakiego procesu wdrażania wolałbyś doświadczyć? Koncentruje się na zgodności, zasadach i formalnościach? A może onboarding, który obejmuje również badanie kultury miejsca pracy, wizji przyszłości i możliwości rozwoju? Kompleksowy proces wdrażania, w którym priorytetem jest pracownik, jest dla organizacji szansą na wzmocnienie pozycji pracowników, aby odnosili sukcesy na swoich stanowiskach. Kiedy firma inwestuje w swoich pracowników, czują się oni bardziej związani z pracą a to ma wpływ na wyniki biznesowe.

Podczas gdy kompleksowy proces wdrażania dotyczy utrzymania i zaangażowania nowych pracowników, organizacje wciąż stoją przed wyzwaniem utrzymania zaangażowania w celu utrzymania obecnych pracowników.

Gdzie organizacje powinny priorytetowo traktować działania mające na celu zatrzymanie obecnych pracowników?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Wiley Workplace Research przeprowadził ankietę wśród 5000 respondentów na temat ich przemyśleń na temat przywództwa, doświadczenia pracowników i priorytetów organizacyjnych. Co ciekawe, wyłoniły się trzy kluczowe wspólne tematy dotyczące tego, gdzie organizacje powinny skoncentrować priorytety i przemyślenia na temat przywództwa. Respondenci stwierdzili, że organizacje i kierownictwo powinny skupić się na skutecznej komunikacji, dostępie do wsparcia i pozytywnej kulturze pracy.

1. Komunikacja

Ludziom łatwo jest powiedzieć, że komunikacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, ale kiedy nie określamy, jak i co komunikować, tracimy pracowników. Nasza obecna ankieta wykazała, że ​​82% indywidualnych współpracowników i 86% liderów jest przekonanych o swoich umiejętnościach skutecznego komunikowania się. Pomimo poczucia pewności co do swoich umiejętności skutecznego komunikowania się, respondenci podzielali potrzebę jasnych i bezpośrednich sposobów usprawniania procesów i systemów, doprecyzowania ról i oczekiwań oraz świadomości możliwości rozwoju. Jednym ze sposobów, w jaki organizacje mogą usprawnić skuteczną komunikację, jest zapytanie pracowników, w jaki sposób chcą udostępniać informacje. Dowiedz się czy e-maile, spotkania, tablice ogłoszeń, intarnet lub ich kombinacja to najlepsze sposoby rozwiązywania problemów komunikacyjnych w organizacji.

2. Wsparcie

Pracownicy chcą czuć, że ich organizacja ceni ich i troszczy się o nich. Pracodawcy powinni zapewnić możliwości komunikowania się z przywódcami i dostęp do zasobów niezbędnych do osobistego i zawodowego sukcesu. Odkryliśmy, że uniwersalne podejście nie jest skuteczne w zatrzymywaniu lub angażowaniu pracowników, dlatego organizacje powinny dostosowywać wsparcie do potrzeb poszczególnych osób lub grup. Dwa sposoby wspierania pracowników to udzielanie informacji zwrotnych i stwarzanie okazji do nauki nowych umiejętności. Nasza ankieta wykazała, że ​​tylko 9% respondentów otrzymuje regularne informacje zwrotne. Podobnie tylko 3% respondentów stwierdziło, że miało okazję nauczyć się nowej umiejętności w ciągu ostatniego miesiąca. Biorąc pod uwagę te liczby, nie jest zaskoczeniem, że pracownicy nie czują się wspierani.

3. Kultura

Nasi respondenci wyrazili chęć, aby organizacje skupiły się na tworzeniu kultury promującej zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zachęcającej do rozwijania pozytywnych relacji i tworzącej środowisko pracy bezpieczne zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Choć może się to wydawać zniechęcające, organizacje mają możliwość promowania pozytywnej i integracyjnej kultury, która sprzyja współpracy i daje pracownikom możliwość bycia najlepszą wersją samych siebie. Organizacje mogą pozytywnie wpływać na kulturę poprzez regularne docenianie pracowników. Podczas gdy 79% respondentów stwierdziło, że są pewni, że potrafią docenić innych za ich pracę, tylko 7% stwierdziło, że regularnie otrzymuje uznanie. Oczywiście istnieje rozdźwięk między wiarą w umiejętność rozpoznawania innych a robieniem tego.

Czego chcą pracownicy?

Jeśli chodzi o cele, aspiracje i oczekiwania Twoich pracowników, priorytety zmieniają się i powinny zmieniać się w czasie. Zmiany, zarówno osobiste, jak i zawodowe, są nieuniknione. Organizacje muszą przyznać, że uniwersalne podejście do doświadczeń pracowników nie sprzyja zaangażowaniu i retencji pracowników. Firmy muszą być proaktywne i zastanawiać się, jak dostosować i uelastycznić doświadczenie pracowników, aby sprostać obecnym i ciągle zmieniającym się potrzebom swoich pracowników. Jednym ze sposobów, w jaki organizacje zareagowały, jest włączenie korzyści zdrowotnych do doświadczenia pracowników. Chociaż ma to dobre intencje, może nie być tym, czego chcą pracownicy. Nasi respondenci, poproszeni o ocenę aspektów doświadczenia pracowników, nie uznali korzyści zdrowotnych za ważny czynnik. W rzeczywistości 63% respondentów umieściło korzyści zdrowotne na najniższym miejscu pod względem ważności.

Najlepsza inwestycja, jakiej może dokonać firma, to inwestycja w pracowników. Organizacje odnoszące sukcesy traktują priorytetowo tworzenie pozytywnej, opartej na współpracy i integracyjnej kultury pracy, która koncentruje się na doświadczeniu pracowników.