Konflikt. Potężne słowo, które może wywołać różne uczucia – podniecenie, strach, frustrację, zniechęcenie. Konflikty w pracy mogą być jeszcze bardziej destruktywne i zapalne niż jeszcze kilka lat temu. Wielu z nas było w takiej sytuacji w miejscu pracy, gdzie nie zgadzało się ze współpracownikiem lub swoim przełożonym, angażowało się w walkę o władzę lub miało inne spojrzenie, inne zdanie na „właściwy” sposób ukończenia rozpoczętego projektu.

Powszechnie uważa się, że konflikt jest oznaką dysfunkcji. Jednak współczesne badania nad kulturą organizacyjną, pracą zespołową i przywództwem wskazują, że wiedza, jak rozwiązywać, a nawet zachęcać do zdrowego konfliktu w pracy, może zainspirować większą produktywnością, zaangażowaniem współpracowników i przyczynić się do zbudowania spójnego zespołu pracowników.

Nasz amerykański partner, Wiley Workplace Intelligence był ciekawy, co dzieje się teraz w organizacjach jeśli chodzi o poruszanie się po trudnych kwestiach interpersonalnych i spornych decyzjach, które często powodują konflikty w pracy. Biorąc pod uwagę, że relacja menedżer/pracownik jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na samopoczucie pracowników, byliśmy również ciekawi, czy menedżerowie dysponują narzędziami, których potrzebują, aby pomóc swoim zespołom w efektywnym zarządzaniu konfliktami.

Przeprowadziliśmy ankietę wśród 4524 osób, celem sprawdzenia jakie są największe źródła konfliktów i co można zrobić, aby złagodzić ten ukryty drenaż siły pracowniczej, który kosztuje czas i pieniądze.
Zapraszamy do publikacji Raport o konfiktach