To nie pierwszy raz, kiedy słyszysz powyższe stwierdzenie, i pewnie nie ostatni. Z jednej strony konflikt może sparaliżować kulturę organizacyjną ale z drugiej może również zwiększać produktywność, rozwiązywać problemy i wprowadzać innowacje.

Tak więc dogłębne spojrzenie na to, czym jest konflikt, wspólne stawienie czoła przeciwnościom i możliwości znalezienia rozwiązania przynosi każdej ze stron wymierne korzyści. Konflikt objawia się na wiele sposobów – niestety większość z nich jest dość destrukcyjna, a w niektórych przypadkach nawet toksyczna. Prawdopodobnie wielokrotnie w ciągu kariery zdarzają się szkodliwe zachowania konfliktowe, takie jak pasywna agresja, plotkowanie lub ciche przyzwalanie na nieetyczne zachowania.

Jest wielce prawdopodobne, że byłeś nawet winny/a samego konfliktu. A takie zachowania mają dość znaczący, negatywny wpływ na wyniki organizacji, zwiększoną rotację pracowników. Przez większość czasu nawet nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego postępujemy w ten destrukcyjny sposób – po prostu konflikt ma tendencję do wyciągania z nas, jako istot ludzkich, tego, co najgorsze.

Oczywiście mamy swoje prawdziwe powody, dlaczego akurat tak zareagowaliśmy ale w ferworze walki większości z nas jest niezwykle trudno zrozumiale myśleć dlaczego tak właśnie postępujemy. Mówimy, że te destrukcyjne zachowania konfliktowe są „pod maską” z powodu ich podświadomej natury. Nasze toksyczne odruchowe reakcje są na ogół odpowiedzią na głębsze, bardziej skomplikowane myśli lub emocje, których doświadczamy podczas konfliktu – po prostu odruchowa reakcja (taka jak np. sarkazm) jest łatwiejsza do przetworzenia przez nasz umysł niż refleksja nad naszymi głębszymi motywacjami.

Ale nie panikuj. Nie jesteśmy bezsilni. Chociaż możemy nie być w stanie zapanować nad wszystkimi okolicznościami konfliktu, mamy możliwość wyboru sposobu, w jaki zareagujemy. W rzeczywistości istnieje skalowalny, potwierdzony empirycznie sposób wybierania bardziej produktywnych odpowiedzi – i jest on bardziej dostępny, niż mogłoby się wydawać. Pomocą może być DiSC Workplace i jego raport.

Więcej informacji na info@disc-polska.pl