Zapraszamy do publikacji opisującej działania prewencyjne wobec efektu wypalenia zawodowego. Artykuł przygotowany przez naszego amerykańskiego partnera, firmę Wiley&Sons, powstał w oparciu o badania przeprowadzone w I kwartale br.
Publikacja dostępna w języku angielskim Komunikacja vs. wypalenie zawodowe
#disc #discworkplace #komunikacja #wypaleniezawodowe