Naukowcy twierdzą, że przeciętny człowiek spędza w pracy jedną trzecią swojego życia. Patrząc z perspektywy, jest to ogromna ilość czasu spędzonego na poza domem, poza rodziną, jest o czas poświęcony dla innych osób. Niezwykle ważne jest, aby miejsca pracy tworzyły środowisko, które nie tylko zapewnia korzyści materialne w postaci wynagrodzenia i innych benefitów, ale zapewniło też bardziej niematerialne korzyści, które przyciągają i zatrzymują najlepszych pracowników.

W dobie zwiększonej elastyczności rynku pracy priorytety pracowników ewoluowały. Podczas gdy w przeszłości pensja, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne stanowiły większość pakietu wynagrodzeń, nastąpiła zmiana w kierunku bardziej zróżnicowanej gamy nagród, które razem tworzą bardziej całościowy obraz tzw. dobrej atmosfery w pracy i dobrego samopoczucia zespołów pracowniczych. Korzyści te obejmują dodatki, które nie tylko dotyczą zabezpieczenia finansowego, ale także równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz bezpieczeństwo psychiczne, elastyczność i dobre samopoczucie emocjonalne.

Więcej o czynnikach pozapłacowych mających wpływ na work-life-balance w artykule dr Marka Scullard’a Publikacja Marka Scullard’a