Każdy z nas posiada pewne mocne strony, które czynią z nas osoby niepowtarzalne i wartościowe. Model DiSC opisuje 15 klasycznych stylów zachowania. Dzisiaj przyjrzyjmy się jak poszczególne style reagują na pojawiające się sytuacje kryzysowe i napięcia:

 • Badacz – ma skłonność do internalizacji konfliktów; zachowuje urazy do innych.
 • Doradca – staje się zbyt elastyczny i przyjacielski; jest bezkrytycznie ufny wobec ludzi.
 • Inspirator – zaczyna manipulować, staje się kłótliwy lub wojowniczy.
 • Obiektywny myśliciel – ma skłonność do zamartwiania się.
 • Oceniający – staje się niespokojny, krytyczny, niecierpliwy.
 • Perfekcjonista – staje się taktowny i dyplomatyczny.
 • Postępowiec – staje się wojowniczy w sytuacji zagrożenia indywidualizmu lub utraty ambitnych możliwości.
 • Profesjonalista – staje się powściągliwy; wrażliwy na krytykę.
 • Promotor – staje się niedbały i sentymentalny; dezorganizuje się.
 • Przedstawiciel – nabiera siły przebicia, wykorzystując w razie potrzeby informacje lub znajomości.
 • Przekonujący – staje się chwiejny i łatwo go przekonać do swoich racji; jest zorganizowany, aby zaprezentować się w dobrym świetle.
 • Specjalista – adaptuje się do osób posiadających władzę i myśli razem z grupą.
 • Twórca – zaczyna go nudzić rutynowa praca; dąsa się, kiedy natrafia na ograniczenia; działa niezależnie.
 • Zdobywca – staje się sfrustrowany i niecierpliwy; staje się raczej „człowiekiem czynu” niż „osobą oddelegowującą”.
 • Zwycięzca – staje się krytyczny, szuka „dziury w całym”; niechętnie wchodzi do grupy; może naruszać granice.

Jak możemy zauważyć, każdy z wyżej wymienionych stylów reaguje inaczej na pojawiające się problemy, sytuacje stresowe. Dla niektórych stylów sytuacja napięcia może generować zakłócenia w realizacji zadań, dla innych stres czy pojawiające się problemy mogą być okazją do podjęcia zmian, mogą motywować do działania. Rolą dobrego menedżera powinno być zapewnienie wsparcia dla tych stylów które nie radzą sobie w obliczu trudności.