1994 – 28-Box Personal Profile System (28-Polowy System Profili Osobistych).
W roku 1994 podjęto wysiłki badawcze w celu ulepszenia instrumentu DiSC, który zasadniczo pozostał niezmieniony od 1959. Dodano nowe pozycje testowe, usunięto niedziałające pozycje, tym samym zwiększyła się ogólna niezawodność zmodyfikowanego narzędzia. Nowy PPS został nazwany Personal Profile System 2800 Series (PPS 2800), nawiązując do nowej liczby tetrad (28). Ta wersja PPS opublikowana po raz pierwszy w 1994 roku jest nadal używana, chociaż od tego czasu została poddana kilku małym modyfikacjom i przemianowana na DiSC Classic ®.

2000 – Badania nad przedstawianiem DiSC® przy użyciu Modelu Kołowego
Na początku XXI wieku naukowcy związani z Workplace Learning Solutions Group (wówczas Inscape) firmy Wiley zaczęli eksperymentować ze sposobami przedstawiania DiSC® wykorzystując model kołowy zamiast model wykresu liniowego. W tym sposobie, styl DiSC osoby został przedstawiony za pomocą kropki na mapie kołowej DiSC. Zaletą tego przedstawienia była łatwość interpretacji i zastosowania. Badacze odkryli, że metoda modelu kołowego wykorzystana do mierzenia i prezentowania DiSC w znacznym stopniu pokrywała się z teorią interpersonalnego modelu kołowego w akademickich badaniach psychologicznych. W oparciu o te badania i teorię, wszystkie raporty z rodziny Everything DiSC® są przedstawiane w tym kształcie.

2007 – debiut narzędzia psychometrycznego Everything DiSC® Sales
Pierwszą uruchomioną aplikacją z rodziny Everything DiSC była aplikacja Everything DiSC Sales. Ten profil przedstawiał styl DiSC uczestnika przy użyciu mapy modelu kołowego DiSC. W przeciwieństwie do standardowego modelu PPS, profil ten miał na celu pomóc użytkownikowi w zrozumieniu znaczenia jego stylu DiSC dla konkretnej roli w organizacji. Niniejszy raport zawiera trzy obszerne sekcje:
• zrozumienie własnego stylu sprzedaży DiSC
• zrozumienie stylów zakupów klientów
• dostosowanie stylu sprzedaży do stylu zakupów klienta

Ciąg dalszy historii metody DiSC w kolejnych odcinkach.