2008 – debiut narzędzia psychometrycznego Everything DiSC® Management
Drugą uruchomioną aplikacją Everything DiSC była aplikacja Everything DiSC Management. Ten profil ma na celu pomóc menedżerom zrozumieć ich własne style DiSC, a także style ludzi, którymi zarządzają. Co więcej, pomaga menedżerom zlikwidować luki w przypadku różnic stylów. Raport zawiera pięć obszernych sekcji:
• twój styl zarządzania DiSC
• kierowanie i delegowanie
• motywacja
• rozwijanie innych
• praca z przełożonym

2009 – kolejne narzędzia online na rynku to Everything DiSC Workplace® i raport porównawczy Everything DiSC®
Trzecią uruchomioną aplikacją Everything DiSC była aplikacja Everything DiSC Workplace®. Ten test jest przeznaczony do użytku szerokiego grona uczestników, niezależnie od ich roli w organizacji. Raport składa się z trzech obszernych sekcji:
• odnalezienie własnego stylu DiSC
• zrozumienie innych stylów
• budowanie skuteczniejszych relacji

W tym samym czasie zostały uruchomione raporty porównawcze Everything DiSC. Raporty te pozwoliły dwóm osobom porównać się nie tylko w kwestii stylu DiSC, ale także w kwestii szeregu podstawowych cech osobowości, dokonując porównania między innymi pomiędzy ostrożnością a śmiałością bądź sceptycyzmem a akceptacją. Ogólnie, test DiSC Workplace oferuje 3 raporty – indywidualny, do facilitacji i porównawczy.

2010 – Everything DiSC 363® for Leaders
Opierając się na trzech latach badań, wprowadzono profil Everything DiSC 363® for Leaders. Jest to 360-stopniowa ocena, która wykorzystuje model DiSC jako wsparcie. W ocenie obserwatorzy proszeni są o ocenę lidera pod kątem 24 zachowań, takich jak poszukiwanie strategii rozwojowych lub pracę zgodna z kulturą organizacyjną firmy.