2011 – Everything DiSC Work of Leaders ®

Uruchomiono profil Everything DiSC Work of Leaders®. Opierając się na szeroko zakrojonych badaniach, niniejszy raport dzieli pracę liderów na trzy kategorie: wizje, dostosowanie i wykonanie. Korzystając z samooceny 18 różnych cech, uczestnicy dowiadują się, dlaczego niektóre zachowania przywódcze przychodzą im naturalnie, a inne wymagają bardziej przemyślanego wysiłku.

2012 – Wdrożenie Testowania Adaptacyjnego

Testowanie adaptacyjne pozwala na zmianę oceny w zależności od wcześniejszych odpowiedzi respondenta. Jest to przydatne w przypadkach, gdy wyniki standardowej oceny są niejednoznaczne. W takich przypadkach ocena Everything DiSC zadaje respondentowi dodatkowe pytania, aby zmniejszyć niejednoznaczność wyników. Testowanie adaptacyjne to najnowsze udoskonalenie, które zwiększa dokładność oceny Everything DiSC i sprawia, że oceny są bardziej spersonalizowane i trafne dla użytkowników.

2017 – Everything DiSC® Productive Conflict

Uruchomiono profil Everything DiSC Productive Conflict Profile (w języku angielskim). Zamiast skupiać się na stopniowym procesie rozwiązywania konfliktów, Everything DiSC Productive Conflict pomaga użytkownikom w ograniczaniu destrukcyjnych zachowań, dzięki czemu konflikt może stać się bardziej produktywny, ostatecznie poprawiając wyniki  i relacje w miejscu pracy.

Od Marstona do chwili obecnej zrozumienie modelu DiSC stale ewoluuje. W ciągu każdej kolejnej dekady, począwszy od Marstona, zdobywano nową wiedzę na temat tego, co reprezentuje model DiSC, po drodze nieustannie wprowadzając do modelu nowe rozwiązania i ulepszając model. Ta ewolucja będzie kontynuowana, jako że będziemy starać się sprostać interpersonalnym wymaganiom globalnego rynku pracy, zarówno dziś, jak i w przyszłości.