W przypadku kształtowania kultury, podejście interwencyjne jest kluczowe.
Dylemat kultury wirtualnej jest w stanie uwydatnia niektóre zachowania, które nie są idealne: złośliwi komentatorzy, niezaangażowani „słuchacze”, organizowanie kolejnych spotkań bez żadnej przerwy, itp. Każde wirtualne miejsce pracy charakteryzuje się chociaż niektórymi z powyższych, natomiast nałożenie się na siebie wielu takich przypadków może skutkować wykreowaniem dysfunkcjonalnej kultury, która obniża morale i wydajność. Liderzy mogą zareagować na ten problem na dwa sposoby: metodą nieinterwencyjną, która polega na pozostawieniu problemu samemu sobie i nadziei, że sam się skoryguje lub metodą interwencyjną, która polega na wdrożeniu planu działania kształtującego bardziej spokojne i produktywne miejsce pracy.
W takim przypadku można się zastanawiać, czy mając grafik przepełniony innymi zadaniami, warto zainwestować czas i zasoby w rozwiązywanie niniejszej
kwestii? Według specjalistów od biznesu – takich jak Ty – zdecydowanie tak. Aż 98% ankietowanych zgodziło się, że kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na jego sukces. Doceniamy ich optymizm i w pełni popieramy to twierdzenie.
Zatem zgadzasz się, że kulturę należy zmienić. Tylko nie wiesz w jaki sposób.
Kultura biurowa jako ekosystem jest z natury delikatna. Składa się z nieperfekcyjnych ludzi wchodzących w interakcje z innymi nieperfekcyjnymi ludźmi, co sprawia, że sytuacja jest – jakby to ująć – nieperfekcyjna. I choć perfekcja nie jest celem, to wszyscy potajemnie pragniemy mieć miejsce pracy, w którym ludzie znajdują sposoby, aby wydobyć z siebie to, co najlepsze. Niestety nie zawsze jest to umiejętność intuicyjna. Niezbędne są odpowiednie wskazówki i praktyka, a potem jeszcze więcej wskazówek i praktyki. (Czy wspominaliśmy już o wskazówkach i praktyce?).
Zatem, gdzie możemy znaleźć te wskazówki? Jak wprowadzić je w życie? Bardzo często liderzy, którzy mają dobre intencje, podchodzą do zmiany kultury poprzez stworzenie nowej deklaracji misji, napisanej w celu inspirowania, oraz poprzez dodanie większej ilości punktów kontaktowych w zespole w celu promowania współpracy, lub poprzez nagradzanie najlepszych pracowników, aby w ten sposób zapewnić utrzymanie motywacji. Powyższe działania mają znaczenie, a deklaracje wartości, systemy i procesy służą osiągnięciu pożądanego celu, jednakże to nie wystarczy. Jeśli liderzy chcą ukształtować wirtualną kulturę zaangażowania, współpracy i adaptacji, to potrzebują ludzi zaangażowanych, współpracujących i adaptacyjnych — od administratora najniższego poziomu po prezesa.
Kolejny odcinek ukaże się pod koniec lipca.
#wiedza #disc #pracazadalna #kulturaorganizacyjna