Cel szkolenia (online):

Celem szkolenia jest przygotowanie do interpretacji raportów DiSC, nabycie umiejętności pracy z raportami i pokazanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia zespołów pracowniczych oraz planowania ich dalszego rozwoju.

Dla kogo?:

Szkolenie adresowane jest dla trenerów, coachów, pracowników zespołów HR, konsultantów HR i innych osób wspierających rozwój zawodowy pracowników.

Zakres merytoryczny szkolenia:
– poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
– nauczysz się interpretować raport DiSC
– dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
– poznasz możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej
– dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany ( coaching, treningi, oceny okresowe itp.)
a także otrzymasz swój indywidualny raport DiSC.

Dzień 1:

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

Wprowadzenie, integracja uczestników i zawiązanie kontraktu na pracę edukacyjną
4 style zachowań i ogólne preferencje dla każdego stylu
Rozpoznawanie stylu innych osób
Nadużywanie stylów
Budowa modelu teoretycznego

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 – sesja popołudniowa

Przedstawienie budowy raportów
Analiza i interpretacja raportów uczestników
Naukowa weryfikacja raportów DiSC
Nauka umiejętności dostosowania komunikacji do stylów klienta

Dzień 2

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

Modele pracy z raportem
Schemat sesji informacji zwrotnej
Poszczególne etapy sesji informacji zwrotnej

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 -15:00 – sesja popołudniowa

Ćwiczenie stawiania hipotez i formułowania pytań
Identyfikowanie obszarów rozwojowych klientów
Zastosowania narzędzia w pracy indywidulnej, grupowej i z organizacjami
Podsumowanie i pożegnanie

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Everything DiSC Trainer & Facilitator, pozwalającego na wykorzystanie narzędzi w procesach szkoleniowo-doradczych.

Pakiety startowe od 2.200 zł + 23% VAT w opcji “Early Birds płacą mniej”.
Ilość miejsc – maksymalnie 8 osób. Aktualnie dostępnych jest 7 miejsc.

Szczegółowe informacje oraz pozostałe pakiety startowe pod info@disc-polska.pl