Po okresie pandemii w organizacjach nastąpiły rewolucyjne zmiany – w podejściu do modelu wykonywanej pracy, w relacjach między ludźmi, w priorytetach życiowych. Po badaniu ankietowym naszego amerykańskiego partnera, Wiley&Sons, okazało się że niezależnie od stanowiska, stażu, lokalizacji wykonywanej pracy, miejsce świadczenia pracy (biuro, dom, hybryda) miało minimalny wpływ na poziom relacji i poczucie uznania ze strony kadry kierowniczej. Czy zatem praca stacjonarna jest jedynym i namacalnym potwierdzeniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa ?
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Artykuł Wiley&Sons