Nie jest tajemnicą, że wiele osób uwielbia pracować z domu. W ciągu ostatniego roku wszyscy wzięliśmy udział w wielkim eksperymencie, w którym wielu z nas nauczyło się zdalnej pracy. Zdalna praca niesie ze sobą wiele zalet: nagle można wstać rano z łóżka i od razu dołączyć do spotkania, odebrać dziecko w środku dnia lub ćwiczyć zaraz po zakończeniu pracy.

Jednak wiele z tych widocznych dla pracownika korzyści wiąże się z prawie niezauważalnymi stratami: czujemy się mniej związani z naszym miejscem pracy i współpracownikami. I to nie jest zaskakujące! Kiedy zamieniamy ten tradycyjny czas na tworzenie relacji na wirtualną interakcję, możliwości współpracowników do nawiązania kontaktu na poziomie osobistym – nie mówiąc już o wyrażaniu empatii – są bardzo nieliczne. Uważa się, że spadek empatii w miejscu pracy może częściowo wyjaśnić, dlaczego ludzie czują się teraz odizolowani.

Raport Businessolver z 2020 r. dotyczący stanu empatii w miejscu pracy wykazał, że liczba pracowników, którzy czują, że ich miejsce pracy jest empatyczne, spadła z 78% do 68%, o 10% w porównaniu z poprzednimi latami. Co więcej, odsetek specjalistów HR, którzy uważają, że ich organizacja jest empatyczna, spadł jeszcze bardziej z 95% do 77%.

W swej istocie empatia polega na zrozumieniu czyjegoś punktu widzenia i jest niezbędna do tworzenia produktywnych, opartych na współpracy relacji w miejscu pracy. Badania pokazują również, że kształtowanie empatycznych pracowników przyczynia się do zwiększenia motywacji i produktywności oraz zmniejszenia rotacji. Jeśli empatia jest kluczem do sukcesu w miejscu pracy, dlaczego jej poziom może spadać? Stawiamy hipotezę, że trzy powszechne błędne przekonania mogą uniemożliwić liderom nadanie priorytetu temu ważnemu wymogowi biznesowemu:
Kształtowanie empatycznych pracowników zajmuje więcej czasu, niż jest to warte.
• Wyrażanie empatii wymaga pewnego poziomu wrażliwości, a bycie wrażliwym w miejscu pracy może być postrzegane jako słabość.
• Trudno jest wiedzieć, jak czują się ludzie, gdy nie jest się z nimi twarzą w twarz, więc ćwiczenie empatii nie jest niezbędne w zdalnym/hybrydowym miejscu pracy.

Można jednak przezwyciężyć wszystkie te trzy błędne przekonania dzięki strategicznym inwestycjom w kulturę pracy. Przyjrzyjmy się każdemu błędnemu przekonaniu i zmieńmy nasze myślenie na ich temat.

Błędne przekonanie nr 1: Kształtowanie empatycznych pracowników zajmuje więcej czasu, niż jest to warte.
Jednym z kluczowych elementów do stworzenia silnego i zdrowego morale w miejscu pracy jest dobra komunikacja. Prawdopodobnie doświadczyliście spotkań, podczas których ludzie przegadują się, więc tylko najgłośniejsze pomysły w pomieszczeniu zyskują na popularności. Lub odwrotnie, być może widzieliście coś przeciwnego, spotkania gdzie nikt nic nie mówi, a zbiorowe milczenie jest traktowane jako milcząca zgoda na dominujący pomysł. To tutaj naprawdę ważna jest taka umiejętność jak empatia, która pozwala ludziom zrozumieć sytuacje i odpowiednio reagować, co sprzyja tworzeniu więzi międzyludzkich, pozwalając ludziom lepiej współpracować.

Empatia jest uważana za miękką umiejętność, znaną również jako umiejętność społeczna i emocjonalna. Umiejętności te pozwalają nam poprawiać nasze relacje ze współpracownikami, budować bardziej produktywne zespoły i rozwiązywać konflikty, gdy jest to konieczne. Jednak umiejętności miękkie to ciężka praca i wymagają poświęcenia naszego czasu, aby stały się skuteczne. Wielu z nas nie zawsze uważa, że mamy czas na inwestowanie w rozwój umiejętności miękkich, ponieważ nie można ich bezpośrednio powiązać z celami biznesowymi. Jednak badania sugerują, że inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników i rozwój umiejętności miękkich zwiększa ich przywiązanie, zaangażowanie, produktywność i ogólną satysfakcję z pracy. Inwestując czas na samym początku, Twój zespół nauczy się wykraczać poza swoje naturalne tendencje do wyrażania empatii w każdej sytuacji, ostatecznie szybciej dochodząc do świetnych pomysłów.

Błędne przekonanie nr 2: Wyrażanie empatii wymaga pewnego poziomu wrażliwości, a bycie wrażliwym w miejscu pracy może być postrzegane jako słabość.
Empatia w miejscu pracy wymaga od Ciebie bycia w pewnym stopniu odrobinę wrażliwym. I możesz sobie pomyśleć: „bycie wrażliwym w pracy ? Nie, dziękuję!” Ale bycie wrażliwym w pracy jest ważne, ponieważ pomaga stworzyć kulturę zaufania. A jeśli jesteś menedżerem, tworzenie kultury, która pozwala na wrażliwość, ma kluczowe znaczenie. Na przykład, czy wolałbyś, aby Twoi pracownicy prosili o pomoc, gdy mają problemy, ponieważ ufają, że zareagujesz z empatią, czy może wolałbyś dowiedzieć o problemach, gdy nie dotrzymujesz terminów, ponieważ Twój zespół nie czuje się komfortowo, otwierając się na Ciebie kiedy pojawiają się obawy ?

Według Harvard Business Review „menedżerowie, którzy wykazują wysoki poziom empatii, mają trzykrotnie większy wpływ na wydajność swoich pracowników niż ci, którzy wykazują niski poziom empatii”. Kiedy liderzy mają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, tworzą atmosferę, w której ich pracownicy czują się wspierani, a tym samym bardziej zaangażowani.

Błędne przekonanie nr 3: Trudno jest wiedzieć, jak czują się ludzie, gdy nie jest się z nimi twarzą w twarz, więc ćwiczenie empatii nie jest niezbędne w zdalnym/hybrydowym miejscu pracy.
Twoje środowisko pracy prawdopodobnie zmieniło się z powodu powszechnych wyzwań minionego roku. Wirtualne spotkania i komunikacja stały się częścią Twojej nowej normalności. W rezultacie często nie znajdujesz się w fizycznej bliskości ze swoimi współpracownikami, przez co łatwo zapomnieć, że pracujesz z ludźmi, którzy również mają własne style komunikacji, zachowania i naturalne tendencje. Niektórzy współpracownicy dobrze się rozwijają, pracując w domu, podczas gdy inni tęsknią za wszystkimi codziennymi interakcjami, które wiążą się z pracą w biurze. Według Virtual Vocations istnieją cztery konkretne sposoby na okazanie empatii w zespole zdalnym i hybrydowym:

1. Włączanie nieustrukturyzowanego czasu na rozmowy video podczas wirtualnych spotkań.
2. Dawanie każdej osobie czasu i przestrzeni na ich własny wkład.
3. Słuchanie i zachęcanie do różnych perspektyw.
4. Pozostawianie zawsze otwartym na komunikację.

Wdrażając te koncepcje, poziom empatii w zdalnym lub hybrydowym miejscu pracy może wzrosnąć, a co za tym idzie mamy bardziej integracyjny, harmonijny i wydajny zdalny zespół. To rezultat wart wysiłku.

Empatia to inwestycja w budowanie środowiska, którego częścią ludzie chcą być — miejsca, które inspiruje ludzi do robienia tego, co robią, jeszcze lepiej. Dobre wieści? Możesz odwrócić spadek poziomu empatii w miejscu pracy, zapewniając całemu zespołowi możliwość przyswojenia umiejętności społecznych i emocjonalnych, które są kluczowe dla tworzenia trwałych zmian poprzez pozytywne i produktywne codzienne interakcje.

Ponieważ empatia jest umiejętnością, która nie przychodzi naturalnie każdemu, a jej nauka i rozwój wymaga wysiłku, konieczne jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich narzędzi do samopoznania. W tym właśnie może pomóc Everything DiSC®. Everything DiSC wykorzystuje model DiSC do opisania czterech podstawowych stylów zachowania: dominacji, wpływu, stałości i sumienności. Chociaż określenie stylu DiSC jest krokiem w kierunku bogatszego rozwoju osobistego i zrozumienia, jest to tylko jeden elementów z układanki tworzenia relacji. Pójście z tą wiedzą o krok dalej i wcielenie jej w życie prowadzi do namacalnej przemiany.
W nadchodzących tygodniach będziemy analizować, w jaki sposób każdy styl DiSC wyraża empatię i gdzie mogą potrzebować dostosowywania się podczas stresujących interakcji. Zajrzyj tu wkrótce, aby dowiedzieć się więcej o empatii w każdym ze stylów DiSC.
#wiedza #disc #styledisc #testdisc