W związku z licznymi zapytaniami o firmę Wiley & Sons i jeden z jej sztandarowych produktów szkoleniowych Everything DiSC, chcemy poinformować że DiSC Classic był pierwszym na świecie tego typu narzędziem. Narzędzie powstało już w latach 60-tych ubiegłego wieku, format online uzyskało w połowie lat 90-tych. Każdego roku wartość globalnej sprzedaży wszystkich narzędzi online z grupy Wiley & Sons osiąga poziom ponad 300 mln USD.

Dzisiaj na rynku polskim można spotkać inne, podobne systemy takie jak Extended Disc, Thomas, Insights czy też FRIS. Cieszymy się że stworzenie profilu DiSC Classic zaowocowało powstaniem dobrej konkurencji na rodzimym rynku.

DiSC Classic jest także optymalnym narzędziem do badania kompetencji pracowniczych – test kompetencji. Jest jednym z najbardziej popularnym testem kompetencji wykorzystywanym w procesach diagnozy kapitału pracowniczego. DiSC Classic jako test kompetencji jest dostępny w 28 językach.