Każdy z nas posiada pewne mocne strony, które czynią z nas osoby niepowtarzalne i wartościowe. Model DiSC opisuje 15 klasycznych stylów zachowania lub zarządzania w środowisku zawodowym. Dzisiaj przyjrzyjmy się jak poszczególne style oddziaływują na inne osoby (inne style):
• Badacz – determinacja, nieustępliwość.
• Doradca – relacje osobiste; polityka „otwartych drzwi”.
• Inspirator – urok, kierowanie, zastraszanie; stosowanie nagród.
• Obiektywny myśliciel – posługiwanie się faktami, danymi oraz logicznymi argumentami.
• Oceniający – docenia współzawodnictwo.
• Perfekcjonista – dbałość o szczegóły; dokładność.
• Postępowiec – znajdywanie rozwiązań problemów; demonstrowanie osobistego poczucia.
• Profesjonalista – wiara w zdolność innych do opanowania nowych umiejętności; opracowywanie „właściwych” procedur i działań.
• Promotor – zmniejszanie napięcia; promowanie projektów i ludzi, w tym także własnej osoby.
• Przedstawiciel – empatia; przyjaźń.
• Przekonujący – przyjacielskie, otwarte podejście; umiejętności werbalne.
• Specjalista – konsekwencja w działaniu; pójście innym na rękę.
• Twórca – zdolność do nadążania za rozwojem systemów oraz nowatorskich metod.
• Zdobywca – odpowiedzialność za własną pracę.
• Zwycięzca – siła charakteru; gorliwość.
Jak możemy zauważyć, każdy z wyżej wymienionych stylów będzie inaczej starał się wpływać i oddziaływać na inne osoby, wykorzystując do tego swoje silne strony. Musi jednak pamiętać aby okazywany nadmiar tych cech nie był przyczyna konfliktów z innymi osobami.
Rolą dobrego menedżera powinno być zapewnienie równowagi pomiędzy poszczególnymi stylami oraz uświadomienie innym że różnorodność stylów zarządzania i zachowania ma pozytywny wpływ na środowisko pracy oraz na uzyskiwane wyniki.