W ramach konkursu dla Akademickich Biur Karier, pracownicy tych biur będą mogli uzyskać 100% dofinansowanie do:

  • szkolenia akredytacyjnego DiSC Trainer Facilitator
  • zakupu licencji do oprogramowania Multimedialna Biblioteka Trenera
  • zakupu testów rozwoju zawodowego DiSC Classic

Szczegóły konkursu na stronie NCBR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/abk17/

Zapraszamy do współpracy Akademickie Biura Karier.