DiSC Classic opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to: Dominacja (D), Wpływ (i), Stałość (S) i Sumienność (C). Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub trzy.

Czym różni się Twój styl zachowania DiSC od pozostałych? Co łączy go z innymi? Te istotne kwestie pomoże wyjaśnić zamieszczony tu szczegółowy opis modelu DiSC. Każdy ze stylów zachowania DiSC w poniższym kwadracie ma coś wspólnego z sąsiednimi stylami. Przedstawiciele stylów C i S mają tendencję do postrzegania samych siebie jako osób słabszych od otoczenia. Mogą tym samym dążyć do kształtowania otoczenia, gdyż odnoszą wrażenie, że nie posiadają nad nim wystarczającej bezpośredniej kontroli. Natomiast style D oraz i uważają się za silniejsze od otoczenia. Mogą więc być bardziej asertywne, ponieważ mają wrażenie większej kontroli nad otoczeniem. Co więcej, style D i C uznają swoje otoczenie za niesprzyjające (niekorzystne i niechętne), zaś style i oraz S – za sprzyjające (przyjazne i wspierające).

Na zakończenie naszego cyklu omawiającego podstawowe style DiSC, zajmiemy się stylem C (Sumienność) czyli stylem „Conscientiousness” – cecha charakterystyczna stylu C tosumienna praca w ramach istniejących uwarunkowań z zachowaniem odpowiedniej jakości i dokładności.

Charakterystyczne zachowania takiej osoby:

 • ścisłe przestrzeganie najważniejszych dyrektyw i standardów
 • koncentracja na najważniejszych szczegółach
 • myślenie analityczne, rozważanie wszystkich „za i przeciw”
 • postępowanie z ludźmi w sposób dyplomatyczny
 • subtelne i taktowne podejście do konfliktów
 • dokładność
 • krytyczna analiza wykonywanej pracy
 • systematyczne podejście do sytuacji i działań

Czego taka osoba pragnie w swoim środowisku

 • jasno zdefiniowane oczekiwania odnośnie wyników pracy
 • znaczenie jakości i dokładności
 • chłodna, rzeczowa atmosfera
 • możliwości pokazywania fachowych umiejętności
 • kontrola nad czynnikami wpływającymi na wykonywaną pracę
 • możliwości zadawania pytań „dlaczego”
 • uznanie dla konkretnych umiejętności i osiągnięć

Plan działania dla osoby z przeważającym stylem C:

Aby działać efektywnie taka osoba potrzebuje innych, którzy:

 • powierzają innym ważne zadania
 • szybko podejmują decyzje
 • traktują procedury jedynie jako wskazówki
 • dochodzą do kompromisu z przeciwnikami
 • wyrażają niepopularne poglądy
 • inicjują i ułatwiają dyskusje
 • zachęcają do pracy zespołowej

Aby zwiększyć swoją wydajność, osoba ze stylem C powinna

 • posiadać czas na dokładne planowanie
 • dokładnie znać zakres obowiązków oraz kryteria oceny wyników pracy
 • zaplanować oceny wyników pracy
 • otrzymywać konkretne informacje zwrotne dotyczące wykonanej pracy
 • szanować tak samo wartość osobistą innych, jak i ich osiągnięcia
 • wyrobić w sobie tolerancję na konflikty

A Ty jakim jesteś stylem ?

Jeśli chcesz sprawdzić swój przeważający styl zachowania (zarządzania) i jakie to może wywołać interakcje z innymi stylami, napisz do nas na info@disc-polska.pl