DiSC Classic opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to: Dominacja (D), Wpływ (i), Stałość (S) i Sumienność (C). Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub trzy.
Czym różni się Twój styl zachowania DiSC od pozostałych? Co łączy go z innymi? Te istotne kwestie pomoże wyjaśnić zamieszczony tu szczegółowy opis modelu DiSC. Każdy ze stylów zachowania DiSC w poniższym kwadracie ma coś wspólnego z sąsiednimi stylami. Przedstawiciele stylów C i S mają tendencję do postrzegania samych siebie jako osób słabszych od otoczenia. Mogą tym samym dążyć do kształtowania otoczenia, gdyż odnoszą wrażenie, że nie posiadają nad nim wystarczającej bezpośredniej kontroli. Natomiast style D oraz i uważają się za silniejsze od otoczenia. Mogą więc być bardziej asertywne, ponieważ mają wrażenie większej kontroli nad otoczeniem. Co więcej, style D i C uznają swoje otoczenie za niesprzyjające (niekorzystne i niechętne), zaś style i oraz S – za sprzyjające (przyjazne i wspierające).
Dzisiaj zajmiemy się stylem i czyli stylem tak bardzo widocznym w przypadku polityków (niestety), celebrytów (niestety) i artystów (pożądane ale są i tacy którzy tego nie potrzebują a są wielcy) – cecha charakterystyczna stylu i to nacisk na kształtowanie otoczenia przez wpływanie na lub przekonywanie innych.

Charakterystyczne zachowania takiej osoby:
• otwartość na ludzi
• wywieranie dobrego wrażenia
• elokwencja
• tworzenie motywującej atmosfery
• wywoływanie entuzjazmu
• zabawianie ludzi
• optymistyczne podejście do ludzi i sytuacji
• aktywne uczestnictwo w grupie

Czego taka osoba pragnie w swoim środowisku
• popularność, społeczne uznanie
• powszechne uznanie dla zdolności
• swoboda wypowiadania się
• aktywność grupowa poza pracą
• demokratyczne stosunki
• brak kontroli i konieczności zajmowania się szczegółami
• możliwość wyrażania siebie
• szkolenie i doradztwo
• korzystne warunki pracy
Plan działania dla osoby z przeważającym stylem i
Taka osoba potrzebuje innych, którzy:
• koncentrują się na zadaniu
• poszukują faktów
• wypowiadają się „bez ogródek”
• szanują szczerość
• stosują usystematyzowane metody działania
• wolą mieć do czynienia z rzeczami, niż z ludźmi
• prezentują logiczne podejście
• manifestują swoją indywidualność

Aby zwiększyć swoją wydajność, osoba ze stylem i powinna
• kontrolować czas, jeśli jej wartości w skalach D lub S są niskie
• podejmować obiektywne decyzje
• stosować zarządzanie oparte na praktyce
• bardziej realistycznie oceniać innych
• ustalać hierarchię ważności oraz terminy
• być bardziej stanowczym wobec innych, jeśli wynik na jej skali D jest niski

A Ty jakim jesteś stylem ? Jeśli chcesz sprawdzić swój przeważający styl zachowania (zarządzania) i jakie to może wywołać interakcje z innymi stylami, napisz do nas na info@disc-polska.pl