DiSC Classic opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to: Dominacja (D), Wpływ (i), Stałość (S) i Sumienność (C). Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub trzy.
Czym różni się Twój styl zachowania DiSC od pozostałych? Co łączy go z innymi? Te istotne kwestie pomoże wyjaśnić zamieszczony tu szczegółowy opis modelu DiSC. Każdy ze stylów zachowania DiSC w poniższym kwadracie ma coś wspólnego z sąsiednimi stylami. Przedstawiciele stylów C i S mają tendencję do postrzegania samych siebie jako osób słabszych od otoczenia. Mogą tym samym dążyć do kształtowania otoczenia, gdyż odnoszą wrażenie, że nie posiadają nad nim wystarczającej bezpośredniej kontroli. Natomiast style D oraz i uważają się za silniejsze od otoczenia. Mogą więc być bardziej asertywne, ponieważ mają wrażenie większej kontroli nad otoczeniem. Co więcej, style D i C uznają swoje otoczenie za niesprzyjające (niekorzystne i niechętne), zaś style i oraz S – za sprzyjające (przyjazne i wspierające).
Dzisiaj zajmiemy się stylem S czyli stylem „Steadiness” – cecha charakterystyczna stylu S to nacisk na współpracę z innymi w istniejących okolicznościach w celu wykonania zadania.

Charakterystyczne zachowania takiej osoby:
• okazują cierpliwość
• rozwijają specjalistyczne umiejętności
• pracują w sposób stały i przewidywalny
• pomagają innym
• zachowują się lojalnie
• są uważnymi słuchaczami
• uspokajają rozemocjonowane osoby
• tworzą stabilne, harmonijne środowisko pracy

Czego taka osoba pragnie w swoim środowisku:
• utrzymanie status quo chyba, że istnieją uzasadnione powody do zmiany
• przewidywalne schematy działań
• nagradzanie za wykonaną pracę
• minimalne oddziaływanie pracy na życie domowe
• szczere uznanie
• identyfikacja z grupą
• standardowe procedury realizacji zadań
• ograniczenia do minimum konfliktów

Plan działania dla osoby z przeważającym stylem S.

Aby działać efektywnie taka osoba potrzebuje innych, którzy:
• szybko reagują na nieoczekiwane zmiany
• zmuszają do wysiłku w celu realizacji przyjętych zadań
• angażują się więcej, niż w jedną rzecz jednocześnie
• potrafią się „dobrze sprzedać”
• wywierają nacisk na innych
• nie przeszkadza im praca w nieprzewidywalnych warunkach
• pomagają ustalić hierarchię zadań
• są elastyczni w doborze sposobów postępowania

Aby zwiększyć swoją wydajność, osoba ze stylem S powinna:
• być przygotowanym na zmiany
• potwierdzać swoją wartość
• wiedzieć, jaki jest jej indywidualny wkład w wysiłki grupy
• posiadać współpracowników o podobnych kompetencjach i szczerości
• znać wytyczne realizowanych zadań
• być zachęcanym do kreatywności

A Ty jakim jesteś stylem ?
Jeśli chcesz sprawdzić swój przeważający styl zachowania (zarządzania) i jakie to może wywołać interakcje z innymi stylami, napisz do nas na info@disc-polska.pl