Każdy z nas posiada pewne mocne strony, które czynią z nas osoby niepowtarzalne i wartościowe. Model DiSC opisuje 15 klasycznych stylów zachowania. Dzisiaj przyjrzyjmy się jakie są cechy wizerunku poszczególnych stylów zachowania i jakie cele zawodowe stają się priorytetowe:

 • Badacz:

Wizerunek: jest beznamiętny; cechuje go samodyscyplina.
Cele: sprawowanie ważnych funkcji oraz posiadanie władzy.

 • Doradca:

Wizerunek: jest przystępny; okazuje uczucia oraz wyrozumiałość.
Cele: przyjaźń; szczęście.

 • Inspirator:

Wizerunek: akceptuje agresję; pomniejsza znaczenie uczuć.
Cele: kontrolowanie otoczenia lub słuchaczy.

 • Obiektywny myśliciel:

Wizerunek: odrzuca agresję w relacjach międzyludzkich.
Cele: poprawność.

 • Oceniający:

Wizerunek: pragnie dobrze wyglądać.
Cele: „zwycięstwo” w dobrym stylu.

 • Perfekcjonista:

Wizerunek: podkreśla swoje kompetencje; jest powściągliwy i ostrożny.
Cele: stabilizacja; przewidywalne osiągnięcia.

 • Postępowiec:

Wizerunek: zależy mu na zaspokojeniu osobistych potrzeb.
Cele: nowe możliwości.

 • Profesjonalista:

Wizerunek: chce nadążać za innymi pod względem wysiłku i kompetencji technicznych.
Cele: rozwój osobisty.

 • Promotor:

Wizerunek: chętnie akceptuje innych.
Cele: aprobata, popularność.

 • Przedstawiciel:

Wizerunek: akceptuje pozytywne uczucia; odrzuca agresję.
Cele: akceptacja grupy.

 • Przekonujący:

Wizerunek: ufa innym; jest pełen entuzjazmu.
Cele: władza i prestiż; symbole statusu.

 • Specjalista:

Wizerunek: celowo zachowuje umiar i dostosowuje się do innych.
Cele: zachowanie status quo; kontrolowane środowisko.

 • Twórca:

Wizerunek: akceptuje agresję; hamuje ekspresję.
Cele: zachowanie status quo; kontrolowane środowisko.

 • Zdobywca:

Wizerunek: jest pracowity i pilny; okazuje frustrację.
Cele: osiągnięcia osobiste, czasami kosztem celu grupowego.

 • Zwycięzca:

Wizerunek: przejawia siłę ego; charakteryzuje się silnym indywidualizmem.
Cele: dominacja i niezależność.

Jak możemy zauważyć, każdy z wyżej wymienionych stylów ma inne cele w środowisku zawodowym oraz zupełnie inaczej dba o swój wizerunek. Rolą sprawnego menedżera będzie takie dobranie zespołu współpracowników aby każdy z nich mógł wnieść wartość dodaną – do zespołu projektowego, wydziału, całej organizacji.