Każdy z nas posiada pewne mocne strony, które czynią z nas osoby niepowtarzalne i wartościowe. Model DiSC opisuje 15 klasycznych stylów zachowania i myślenia. Dzisiaj przyjrzyjmy się jaka jest przydatność w organizacji poszczególnych stylów, jakie pozytywne cechy są istotne:
• Badacz: dokładnie wypełnia zadania; z zaangażowaniem pracuje nad zadaniami, samodzielnie lub w małej grupie.
• Doradca: jest stały i przewidywalny; buduje wiele związków przyjacielskich; zwraca uwagę na uczucia innych.
• Inspirator: pełni rolę osoby aktywizującej ludzi; inicjuje, wymaga, komplementuje, dyscyplinuje.
• Obiektywny myśliciel: definiuje i wyjaśnia; uzyskuje, ocenia oraz sprawdza informacje.
• Oceniający: osiąga cele razem z zespołem.
• Perfekcjonista: jest sumienny; dba o utrzymanie standardów; zwraca uwagę na jakość.
• Postępowiec: unika „spychologii”; poszukuje nowych lub innowacyjnych metod rozwiązywania problemów.
• Profesjonalista: kompetencje w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz międzyludzkich; przejawia biegłość i wyspecjalizowanie w określonej dziedzinie.
• Promotor: zmniejszanie napięcia; promowanie projektów i ludzi, w tym także własnej osoby.
• Przedstawiciel: wspiera, wprowadza harmonię i zrozumienie; skupia się na wyświadczaniu przysług.
• Przekonujący: przekonuje i finalizuje; rozdziela obowiązki; jest opanowany i pewny siebie.
• Specjalista: krótkoterminowe plany; przewidywalność, konsekwencja; utrzymywanie stałego tempa pracy.
• Twórca: inicjuje lub opracowuje zmiany.
• Zdobywca: określa oraz wypełnia obszary kluczowych dla siebie rezultatów.
• Zwycięzca: wytrwałość; upór.
Jak możemy zauważyć, każdy z wyżej wymienionych stylów inaczej będzie postrzegany przez pryzmat przydatności w organizacji. Rolą sprawnego menedżera, znającego model DiSC, będzie takie dobranie zespołu współpracowników aby każdy z nich mógł wnieść wartość dodaną – do zespołu projektowego, wydziału, całej organizacji.