Styl D – charakterystyka
DiSC Classic opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to: Dominacja (D), Wpływ (i), Stałość (S) i Sumienność (C). Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub trzy.
Czym różni się Twój styl zachowania DiSC od pozostałych? Co łączy go z innymi? Te istotne kwestie pomoże wyjaśnić zamieszczony tu szczegółowy opis modelu DiSC. Każdy ze stylów zachowania DiSC w poniższym kwadracie ma coś wspólnego z sąsiednimi stylami. Przedstawiciele stylów C i S mają tendencję do postrzegania samych siebie jako osób słabszych od otoczenia. Mogą tym samym dążyć do kształtowania otoczenia, gdyż odnoszą wrażenie, że nie posiadają nad nim wystarczającej bezpośredniej kontroli. Natomiast style D oraz i uważają się za silniejsze od otoczenia. Mogą więc być bardziej asertywne, ponieważ mają wrażenie większej kontroli nad otoczeniem. Co więcej, style D i C uznają swoje otoczenie za niesprzyjające (wrogie i niechętne), zaś style i oraz S – za sprzyjające (przyjazne i wspierające).

Dzisiaj trochę więcej o stylu D – cecha charakterystyczna to nacisk na kształtowanie otoczenia poprzez pokonywanie przeciwności w celu osiągania rezultatów.
Charakterystyczne zachowania takiej osoby:
• osiąganie natychmiastowych wyników
• inicjowanie działań
• podejmowanie wyzwań
• szybkie podejmowanie decyzji
• kwestionowanie status quo
• przyjmowanie kierowniczej pozycji
• stawianie czoła trudnościom
• rozwiązywanie trudności

Czego taka osoba pragnie w swoim środowisku
• władza i autorytet
• prestiż i wyzwania
• możliwości osobistych osiągnięć
• szeroki zakres działań
• bezpośrednie odpowiedzi
• możliwość awansu
• brak kontroli i nadzoru
• wiele nowych i zróżnicowanych działań

Plan działania dla osoby z przeważającym stylem D.
Taka osoba potrzebuje innych, którzy:
• rozważają wszystkie „za i przeciw”
• podejmują świadome ryzyko
• postępują ostrożnie
• tworzą przewidywalne środowisko
• analizują fakty
• zastanawiają się przed podjęciem decyzji
• zwracają uwagę na potrzeby innych

Aby zwiększyć swoją wydajność, osoba ze stylem D powinna
• otrzymywać trudne zadania do realizacji
• zrozumieć, że potrzebuje innych ludzi
• doświadczać sporadycznie silnych przeżyć
• identyfikować się z grupą
• przedstawiać uzasadnienia swoich wniosków
• uświadamiać sobie istniejące sankcje
• samodzielnie ustalać tempo pracy i więcej odpoczywać

A Ty jakim jesteś stylem ? Jeśli chcesz sprawdzić swój przeważający styl zachowania (zarządzania) i jakie to może wywołać interakcje z innymi stylami, napisz do nas na info@disc-polska.pl