Świat dynamicznie się rozwija, coraz więcej przedsiębiorstw traktuje naszą planetę jako globalną wioskę. Rynki gospodarcze stają się coraz bardziej zintegrowane, zanikają bariery językowe, kulturowe i etniczne, można rzec, że świat nie jest już tak duży jak kiedyś. Na rynku pracy przejawia się to poprzez wysokie zapotrzebowanie na specjalistów o konkretnych kompetencjach i cechach osobowości. Specjaliści od HR muszą więc wspierać się odpowiednimi narzędziami. Kiedy możemy uznać test kompetencji pracownika za wartościowy? Zapraszamy do lektury!

Test kompetencji a szczegółowy zakres potrzeb pracodawcy

Wiele platform udostępniających narzędzia dla branży HR, takich jak polska firma HR24.com.pl, umożliwia zakup testów psychometrycznych ogólnego zastosowania. Dla firm, które dotąd nie korzystały z takich narzędzi analitycznych jest to spory krok naprzód. Testy kompetencji, np. testy zdolności językowych, testy osobowości lub testy sytuacyjne, mogą być wsparciem rekrutera na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. W rekrutacjach masowych test na kompetencje świetnie wspomaga preselekcję, w dalszych etapach jest równie pomocny (np. uzupełnia rozmowę z kandydatem do pracy o cechy osobowości lub wspomaga ostateczny wybór kandydata pomiędzy kilkoma o bardzo zbliżonym profilu).

W przypadku wielu firm, które stawiają sobie wysokie wymagania wobec procesów rekrutacyjnych i cenią współczesne standardy w branży HR, przygotowuje się indywidualne testy kompetencji. Są one oparte o mapowanie kompetencji, czyli o precyzyjne określenie potrzeb pracodawcy. Niektóre z nich mogą być oczywiście uniwersalne dla każdego przyszłego pracownika, jak np. sumienność czy pracowitość. Jednak wiele stanowisk wymaga dodatkowych cech osobowości i wyjątkowych kompetencji, np. zdolności przywódczych, kreatywności, wyjątkowych cech mediatorskich i komunikatywności. Z reguły tak dokładnie określa się profil kandydata na stanowisko średniego lub wysokiego szczebla.

Test kompetencji a możliwość szybkiej weryfikacji profilu kandydata

Wiemy już zatem, że jedną z cech dobrze przygotowanego testu kompetencji jest właściwy zakres potrzeb pracodawcy – jakie kompetencje powinien mieć przyszły pracownik, by być częścią zespołu lub nim zarządzać? Z HR24.com.pl dowiadujemy się także, że kluczową cechą testu na kompetencje jest prostota i szybkość z jaką można go przeprowadzić. Wśród bestsellerów znajduje się dzisiaj test na kompetencje online, czyli narzędzie, które rekruter może wykorzystać zdalnie, bez potrzeby bezpośredniego spotkania z aplikantem. To wielkie ułatwienie i spora oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Dlaczego testy kompetencji stały się standardem w branży HR?

Narzędzia wspomagające rekrutacje, takie jak testy kompetencji pracownika, są zawsze jedynie elementem pomocniczym – w profesjonalnie prowadzonym procesie rekrutacji nie powinny decydować o wyniku, a jedynie być czynnikiem wspomagającym te decyzję. Trzeba jednak zauważyć, że testy kompetencji, które zgodnie z normami przygotowują doświadczeni psychologowie, są tym, co eliminuje czynnik ludzki. Człowiek jest istotą omylną, nawet wielokrotne rozmowy z kandydatem do pracy mogą prowadzić do mylnej oceny kompetencji. Czasem więc test kompetencji pracownika nie weryfikuje tylko jego, ale także samego rekrutera, gdy wynikiem potwierdza lub zaprzecza własnym obserwacjom.