Trzeba przyznać, że metody weryfikacji kandydatów do pracy mocno zmieniły się w ostatniej dekadzie. Specjaliści od HR używają dzisiaj znacznie bardziej złożonych narzędzi statystycznych i analitycznych. Do tych, które wzbudzają najwięcej dyskusji zalicza się testy psychologiczne rekrutacja. O ich wykonanie proszona jest rosnąca liczba kandydatów. Czy testy psychologiczne online są potrzebne i czy to stały trend?

Test psychologiczny – dlaczego buzi obawy?

Kandydaci do pracy zazwyczaj maksimum swojej uwagi poświęcają przygotowaniu merytorycznemu – to podejście bardzo rozsądne, ale nie do końca bezpieczne. Rekrutacje na stanowiska średniego i wysokiego szczebla są dzisiaj zdecydowanie bardziej złożone – przyszły pracownik oprócz wiedzy i doświadczenia, musi mieć także profil charakteru i osobowości, który odpowiada tak stanowisku, jak i polityce firmy.

Testy psychologiczne online budzą obawy u kandydatów do pracy głównie dlatego, że trochę zakrzywiają ich wyobrażenie o procesie rekrutacyjnym. Psychologiczny test zadaje pytania spoza trefy zainteresowań lub doświadczeń zawodowych. Kwestionariusz nie jest oceniany jak znane nam dotąd testy, gdzie odpowiedź mogła być pozytywna lub negatywna. Testy psychologiczne są tak skonstruowane, że każda odpowiedź jest prawidłowa, ale też każda odpowiedź mówi co innego osobie, która ten test analizuje.

Obawy kandydatów dotyczą także tego, że mimo swoich doskonałych predyspozycji do danego stanowiska, nie dostaną pracy ze względu na „błędnie” rozwiązany test psychologiczny. W profesjonalnym procesie rekrutacyjnym, analizy i oceny dokonuje dedykowany i doświadczony psycholog. Warto widzieć, że psychologiczny test nigdy nie stanowi podstawy do zatrudnienia – ma raczej charakter uzupełniający. Jest przydatny, gdy o pracę stara się kilku kandydatów o bardzo zbliżonych predyspozycjach. Wtedy o zatrudnieniu decydują detale, takie jak np. nasza osobowość czy cechy naszego charakteru.

Kto układa i analizuje test psychologiczny?

Aby testy rekrutacyjne tego typu były zgodne z normą i etyką, musi przygotować je psycholog z doświadczeniem oraz uprawnieniami. To samo tyczy się analizowania wyników testów. Na polskim rynku działa kilka firm, które specjalizują się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi analitycznych, jedną z nich jest HR24.pl. Do rąk przedsiębiorców, zamawiających testy psychologiczne, trafiają gotowe, dopracowane zgodnie z normami i standardami narzędzia.

Czy firmom opłaca się inwestować w psychologiczne testy?

Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie firma, która ponosi ryzyko zatrudnienia. Choć z perspektywy kandydata to dość brutalna perspektywa, trzeba wiedzieć, że pracodawca inwestuje zwykle spore środki w wynagrodzenie, wyszkolenie i wyposażenie pracownika. Jeśli proces rekrutacyjny będzie nieefektywny, czas i środki poświęcone na kandydata pójdą na marne a firma wciąż będzie tracić, gdyż na stanowisku ciągle nie będzie odpowiedniej osoby. W takiej perspektywie testy psychologiczne są bardzo opłacalnym narzędziem weryfikującym kandydatów i zmniejszającym ryzyko popełnienia błędu podczas zatrudniania.