Istnieje grupa kilkudziesięciu zawodów, w których testy rekrutacyjne są wymagane, by zostać przyjętym do pracy. Są to np. zawody mundurowe, jak tytułowi policjanci i strażacy. Co ciekawe, testy analityczne są dzisiaj szeroko stosowane przez specjalistów od HR w przypadku naboru na stanowiska średniego i wysokiego szczebla. Zobacz również: HR24 testy rekrutacyjne

Test rekrutacyjny: czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Zastanówmy się, czy faktycznie „diabeł taki straszny, jak go malują”… W praktyce testy rekrutacyjne mogą mieć bardzo różną formę. Mogą być to np. testy kwalifikacyjne, testy kompetencji, testy osobowości itp. Spektrum jest dosyć duże. W każdym przypadku, jeśli tylko testy rekrutacyjne prowadzone są profesjonalnie, powinny być przez kandydatów traktowane jako forma wykazania się. Niestety wielu wciąż postrzega test rekrutacyjny jako coś podejrzanego, gdzie trudno przewidzieć wynik albo chociaż czy dobrze nam poszło.

Testy analityczne sprawdzają predyspozycje kandydata do danej pracy. Większość to tzw. testy psychologiczne, gdzie nie ma złych odpowiedzi. Wystarczy rzetelnie i zgodnie z prawdą odpowiedzieć na wszystkie pytania, a psycholog, analizujący wyniki dopasuje nas do którejś z grup osobowości. Test rekrutacyjny jest narzędziem, które pomaga rekruterom szybko poznać kandydata. Wyobraźmy sobie, że na stanowisko kierownika regionu musimy zatrudnić kandydata zaledwie po 2-3 spotkaniach rekrutacyjnych. Znamy jego dokonania i życiorys. Nie wiemy jednak jakim jest człowiekiem i czy pasuje do polityki firmy oraz do specyfiki tego stanowiska…

Jak rozwiązywać testy rekrutacyjne?

Zasada jest prosta – nigdy nie staraj się oszukać „systemu”. Większość profesjonalnych testów analitycznych ma wbudowany filtr manipulacyjny, dzięki któremu osoba sprawdzająca go odkryje, że odpowiedzi nie były prawdziwe, a kandydat chciał się wykazać pozornym sprytem. Z psychologicznego punktu widzenia, wielu kandydatów nie potrafi odpowiednio ocenić ani docenić swoich mocnych stron, a o wielu cechach swojego charakteru nawet nie wiedzą. Niemożliwe jest więc wykazanie się nimi w trakcie stresującej rozmowy ze specjalistą od HR, a nierzadko całą grupą osób decyzyjnych. Testy rekrutacyjne są w takiej sytuacji kołem ratunkowym, wystarczy wówczas uwierzyć w siebie i szczerze odpowiedzieć na wszystkie zagadnienia. Zapamiętaj to raz jeszcze – test analityczny nie ma złych odpowiedzi, nikt nie zlicza tam punktów ani nie ocenia w skali liczbowej.

Kto może natrafić na testy rekrutacyjne?

Tej formy weryfikacji powinni spodziewać się przede wszystkim osoby, które planują pracę na stanowiskach decyzyjnych, na których spoczywa spora odpowiedzialność, zarządzanie zespołem, kontakt z klientem itp. Testy rekrutacyjne pomagają wówczas dość szybko i precyzyjnie ocenić umiejętności miękkie kandydata.

Test rekrutacyjny nie jest obowiązkowy. Możemy zawsze odmówić uczestnictwa i nie powinno to rzutować na wynik naboru. Doświadczeni w branży psychologowie traktują testy rekrutacyjne jako narzędzie analityczne, uzupełniające proces rekrutacyjny i mające pomóc w podjęciu dobrej decyzji, gdy w rekrutacji bierze udział kilku kandydatów o bardzo zbliżonych kwalifikacjach. Czasem testy rekrutacyjne mogą także być bardzo przydatne w zaplanowaniu ścieżki kariery pracownika, przydzieleniu go do właściwych obowiązków lub grupy pracowników.