Zapraszamy do zapoznania się z badaniami “Wielkiej Rezygnacji” przeprowadzonymi przez naszego Partnera, firmę Wiley&Sons. “Wielka Rezygnacja” to trend masowego odchodzenia z pracy, spowodowana głównie pandemią Covid-19. Amerykańskie władze nie wdrożyły oczekiwanych przez pracowników pakietów ratunkowych dla ogromnej rzeszy przedsiębiorstw, sytuację potęguje także wzrost kosztów utrzymania.
wiley-ebook-keepyourpeople-public