Zakończyliśmy 1 etap projektu realizowanego dla międzynarodowej grupy kapitałowej NSG Pilkington. W ramach warsztatów DiSC dla menedżerów średniego i wyższego szczebla zrealizowaliśmy 256 godzin szkoleniowych.

W ocenie naszego Klienta, szkolenia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie jakościowym a uczestnicy warsztatów niejednokrotnie zwracali uwagę na praktyczny aspekt modelu DiSC w realizacji ich wyzwań zawodowych.

Etap 2 rozpoczynamy w kwietniu.