Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do interpretacji raportów DiSC i pokazanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia zespołów pracowniczych i planowania ich rozwoju.

Dla kogo?:

Szkolenie adresowane jest dla trenerów, coachów, pracowników zespołów HR, konsultantów HR i innych osób wspierających rozwój zawodowy pracowników.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
 • nauczysz się interpretować raport DiSC
 • dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
 • poznasz możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej
 • dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany ( coaching, treningi, oceny okresowe itp.)

a także otrzymasz swój indywidualny raport DiSC.

Dzień 1:

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

 • Wprowadzenie, integracja uczestników i zawiązanie kontraktu na pracę edukacyjną
 • 4 style zachowań i ogólne preferencje dla każdego stylu
 • Rozpoznawanie stylu innych osób
 • Nadużywanie stylów
 • Budowa modelu teoretycznego

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 – sesja popołudniowa

 • Przedstawienie budowy raportów
 • Analiza i interpretacja raportów uczestników
 • Naukowa weryfikacja raportów DiSC
 • Nauka umiejętności dostosowania komunikacji do stylów klienta

Dzień 2

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

 • Modele pracy z raportem
 • Schemat sesji informacji zwrotnej
 • Poszczególne etapy sesji informacji zwrotnej

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 -15:00 – sesja popołudniowa

 • Ćwiczenie stawiania hipotez i formułowania pytań
 • Identyfikowanie obszarów rozwojowych klientów
 • Zastosowania narzędzia w pracy indywidulnej, grupowej i z organizacjami
 • Podsumowanie i pożegnanie

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu International DiSC Trainer & Facilitator, pozwalającego na wykorzystanie narzędzi w procesach szkoleniowo-doradczych.

Pakiety startowe od 1.600 zł + 23% VAT w opcji “Early Birds płacą mniej”.

Szczegóły pod info@disc-polska.pl