Metoda DiSC

Poznając model DiSC, głębiej zrozumiesz sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniach, uświadomisz sobie ich wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne, ale też trudności w danej sytuacji zawodowej.
Idąc krok dalej dowiesz się,  jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie zarządzania organizacją.
Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i tym samym całej organizacji.

„Język DiSC – zobacz film”

Dzisiaj, metoda DiSC wraz z narzędziami, jest dostępna w 27 językach, w ponad 50 krajach, a licencjonowane zasoby szkoleniowe Everything DiSC pomogły ponad 40 milionom ludzi w lepszym poznaniu swoich możliwości, postaw i zachowań w miejscu pracy.

Metoda DiSC opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to Dominacja (Dominance), Wpływ (influence), Stałość (Steadiness) oraz Sumienność (Conscientiousness).  Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych może być to kombinacja dwóch lub trzech styli.

W praktyce wyróżniamy 15 klasycznych stylów zachowania, czasami zwanymi stylami pracy lub stylami kompetencyjnymi.

Model DiSC