Everithing DiSC - badanie kompetencji pracowników

Szkolenia dofinansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Od ponad roku firmy szkoleniowo-doradcze mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich szkoleń. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu zarządzania jakością (ISO) lub innego równoważnego certyfikatu, potwierdzającego zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia usług szkoleniowych i doradczych.  Dla przedsiębiorstw z sektora średnich, małych i mikrofirm jest to optymalna okazja do zaplanowania a następnie, realizacji szkoleń dla swoich pracowników w trybie „szkolenia szyte na miarę” czyli pod realne potrzeby szkoleniowe.

Firma szkoleniowo-doradcza musi przed tym przejść proces sprawdzenia przez Bazę Usług Rozwojowych, prowadzoną przez PARP. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane firmy są publikowane w Bazie Usług Rozwojowych ze specjalnym statusem – szkolenia dofinansowane EFS. Firmy chcące skorzystać z okazji otrzymania refundacji za wydatki związane z realizacją szkoleń, muszą wypełnić kilku stronicowy wniosek a następnie, złożyć go w odpowiedniej jednostce działającej przy każdym urzędzie marszałkowskim. Dofinansowanie można uzyskać nawet na bardzo kosztowne, specjalistyczne szkolenie. Wysokość dotacji jest różna w zależności od siedziby firmy ubiegającej się o takie dofinansowane szkolenie, jej wielkości (średnie, małe czy też mikro) generalnie mieści się między 40% a 80% ogólnych wydatków związanych ze szkoleniem. Co ważne w BUR znajdziemy szkolenia otwarte w których może wziąć udział każdy, jak i szkolenia zamknięte dedykowane tylko dla jednej firmy.

Podsumowując, korzystanie ze szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych jest korzystne dla tych firm które mają zaplanowaną i czytelną strategię rozwoju. Natomiast dla firm szkoleniowo-doradczych świadczenie takich usług jest potwierdzeniem ich wiarygodności i wysokiej jakości realizowanych szkoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń realizowanych w ramach projektu DiSC Polska „krok po kroku”?

Z dofinansowania PARP w ramach projektu „Baza Usług Rozwojowych” mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Poniżej przedstawiamy schemat jak otrzymać takie dofinansowanie do szkoleń.

  1.  Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenia, skontaktuj się z nami w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego na wybrane otwarte szkolenie na stronie internetowej http://akademiadisc.pl/szkolenia; w przypadku szkolenia zamkniętego (szytego na miarę) wspólnie przygotujemy kartę zgłoszenia.
  2. Nie dokonuj opłaty za szkolenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie szkolenia ze swoim operatorem.
    Wydrukuj kartę informacyjną wybranego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych.
  3. Odszukaj operatora projektu finansowego na terenie swojego województwa, zgodnie z adresem wykonywanej działalności gospodarczej. Zasady i procedury udzielania dofinansowania są różne dla poszczególnych województw.
  4. Skontaktuj się pilnie z wybranym operatorem i przedstaw numer szkolenia w RSU (numer usługi) z wydrukowanej karty szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych.
  5. W biurze wybranego operatora projektu uzyskasz szczegółowe informacje i pomoc w procedowaniu wniosku o dofinansowanie wybranego przez Ciebie szkolenia w RSU.
  6. Po podpisaniu promesy o dofinansowane z operatorem projektu opłać szkolenie zgodnie z terminem wyznaczonym w regulaminie szkolenia.
  7. Po zakończonym szkoleniu, zgłoś się do swojego operatora, w celu rozliczenia projektu i uzyskania dofinansowania.