Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do interpretacji raportów DISC i pokazanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz planowania jego rozwoju.

Dla kogo?:
Szkolenie adresowane jest do coachów, trenerów, specjalistów HR i innych osób wspierających rozwój zawodowy pracowników.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
 • Nauczysz się interpretować raport DiSC
 • Dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
 • Poznasz możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej. Dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany ( coaching, treningi, oceny okresowe itp.) a także otrzymasz swój indywidualny raport DiSC.

Poznając model DiSC, głębiej zrozumiesz sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniach, wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne, ale też trudności w danej sytuacji zawodowej.

Idąc krok dalej dowiesz się, jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie interpersonalne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i organizacji.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne poprzez dostęp do doświadczonych specjalistów metody DiSC.

Dzień 1:

9:00 – 15:30

 • Wprowadzenie, integracja uczestników i zawiązanie kontraktu na pracę edukacyjną
 • 4 style zachowań i ogólne preferencje dla każdego stylu
 • Rozpoznawanie stylu innych osób
 • Nadużywanie stylów
 • Budowa modelu teoretycznego
 • Przedstawienie budowy raportów
 • Analiza i interpretacja raportów uczestników
 • Naukowa weryfikacja raportów DISC
 • Nauka umiejętności dostosowania komunikacji do stylów klienta

Dzień 2

9:00 – 15:30

 • Modele pracy z raportem
 • Schemat sesji informacji zwrotnej
 • Poszczególne etapy sesji informacji zwrotnej
 • Ćwiczenie stawiania hipotez i formułowania pytań
 • Identyfikowanie obszarów rozwojowych klientów
 • Prowadzenie sesji przez uczestników z informacją zwrotną od trenera i grupy
 • Test sprawdzający wiedzę
 • Podsumowanie i pożegnanie

Szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Everything International DiSC Trainer&Facilitator.

Opłata szkoleniowa:

 • 2.200 zł + 23% VAT (wariant Early Birds płacą mniej)

Cena zawiera: licencjonowane materiały szkoleniowe, międzynarodowy certyfikat DiSC, materiały piśmiennicze, test DiSC do wykonania przed zajęciami, karty QuickDiSC wraz z instrukcją, miniprzewodnik “Jak odczytywać ludzi”, szkolenie prowadzone przez doświadczoną trenerkę.