Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do interpretacji raportów DISC i pokazanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz planowania jego rozwoju.

Dla kogo?:
Szkolenie adresowane jest do coachów, trenerów, specjalistów HR i innych osób wspierających rozwój zawodowy pracowników.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DISC
 • Nauczysz się interpretować raport DISC Classic 2.0
 • Dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
 • Poznasz możliwości wykorzystania raportów DISC w pracy indywidualnej i grupowej. Dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany ( coaching, treningi, oceny okresowe itp.) a także otrzymasz swój indywidualny raport DISC.

Poznając model DiSC, głębiej zrozumiesz sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniach, wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne, ale też trudności w danej sytuacji zawodowej.

Idąc krok dalej dowiesz się, jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie interpersonalne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i organizacji.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne poprzez dostęp do doświadczonych specjalistów metody DISC.

Dzień 1:

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

 • Wprowadzenie, integracja uczestników i zawiązanie kontraktu na pracę edukacyjną
 • 4 style zachowań i ogólne preferencje dla każdego stylu
 • Rozpoznawanie stylu innych osób
 • Nadużywanie stylów
 • Budowa modelu teoretycznego

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 17:00 – sesja popołudniowa

 • Przedstawienie budowy raportów
 • Analiza i interpretacja raportów uczestników
 • Naukowa weryfikacja raportów DISC
 • Nauka umiejętności dostosowania komunikacji do stylów klienta

Dzień 2

9:00 – 13:00 – sesja przedpołudniowa

 • Modele pracy z raportem
 • Schemat sesji informacji zwrotnej
 • Poszczególne etapy sesji informacji zwrotnej
 • Ćwiczenie stawiania hipotez i formułowania pytań
 • Identyfikowanie obszarów rozwojowych klientów
 • Prowadzenie sesji przez uczestników z informacją zwrotną od trenera i grupy

13:00 – 13:30 przerwa obiadowa

13:30 -15:00 – sesja popołudniowa

 • Prowadzenie sesji przez uczestników z informacją zwrotną od trenera i grupy
 • Test sprawdzający wiedzę
 • Podsumowanie i pożegnanie

Data i miejsce:  22-23 maja 2017 w Poznaniu

Szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu International DiSC Facilitator.

Opłata szkoleniowa:

 • 1.200 zł + 23% VAT (wariant podstawowy) – zgłoszenie do 22 kwietnia br.
 • 1.400 zł + 23% VAT (wariant podstawowy) – zgłoszenie po 22 kwietnia br.

Cena zawiera: przerwy kawowe, lunch, licencjonowane materiały szkoleniowe, międzynarodowy certyfikat DiSC, materiały piśmiennicze, szkolenie prowadzone przez doświadczoną trenerkę.

Prowadząca:

Anna Pezacka-Gumna

Psycholog, międzynarodowy nauczyciel trenerów metody DiSC, coach metody DiSC, trener I°  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trakcie ubiegania o II°), psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie jako trener i konsultant tworzący i realizujący programy szkoleniowo-doradcze wspierające rozwój oraz zmianę organizacji. Na swoim koncie ma ponad 4000 godzin pracy grupowej indywidualnej, setki godzin superwizji i ponad 2000 godzin szkoleń własnych.  Jako nauczyciel i trener Multimedialnej Biblioteki Trenera DiSC,  uczy trenerów integrowania metody DiSC w programach szkoleniowych, tak aby jeszcze bardziej podnieść efektywność zarządzania, sprzedaży, budowania zespołów, radzenia sobie z konfliktami itp. Pracuje również indywidualnie jako coach metody DiSC, wspierając tworzenie ścieżek rozwoju, budowanie zespołów i procesy rekrutacji. Współprowadzi Studium Trenerskie i Szkołę Analizy Transakcyjnej jako trener Grupy „Spotkanie”, współpracuje również z HR 24, Integra Consulting, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, BMJ Doradztwo Personalne.

Formularz zgłoszenia