Kilka razy w roku zespół DiSC Polska organizuje szkolenia certyfikacyjne dla trenerów, coachów i konsultantów HR oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych z rozwój polityki personalnej. Oczywiście uczestnikami mogą być także osoby zainteresowane tematyką modelu DiSC np. studenci kierunków ekonomicznych, psychologii lub socjologii. Celem szkolenia jest przygotowanie do interpretacji raportów DiSC i pokazanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia zespołów pracowniczych i planowania dalszego rozwoju kompetencji.

Akademia Trenerów DiSC

Poznaj model DiSC!

Dzięki temu głębiej zrozumiesz sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniach, wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne, ale też trudności w danej sytuacji zawodowej. Poznasz też jak trafnie zidentyfikować kompetencje swoich pracowników i współpracowników i jak je wykorzystać w przyszłości.

Idąc krok dalej dowiesz się, jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie interpersonalne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i organizacji.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje:

  • budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
  • interpretację raportu DiSC
  • wiedzę z zakresu prowadzenia sesji informacji zwrotnych
  • poznanie możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej
  • wiedzę w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany ( coaching, treningi, oceny okresowe itp.)
  • uzyskanie swojego indywidualnego raportu DiSC.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne poprzez dostęp do doświadczonych specjalistów metody DiSC. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu International DiSC Trainer & Facilitator, pozwalającego na wykorzystanie narzędzi w procesach szkoleniowo-doradczych.