Testy kompetencji DiSC

Testy kompetencji – Style zachowań i osobowości

Testy kompetencji DiSC – style zachowań i osobowości dostępne w formacie online, obszerne raporty zawierające opisową interpretację wyników, grafikę i wprowadzenie do teorii modelu DiSC.

Raporty pokażą silne strony osoby badanej a także dodatkowo obszary do dalszego doskonalenia w postaci szkoleń, coachingu lub indywidualnych planów rozwoju. Z raportu dowiemy się co należy zrobić aby zwiększyć efektywność pracy, czynniki motywacji pozapłacowej a także nawyki w miejscu pracy.

Test rozwoju zawodowego DiSC Classic to arkusz 28 pytań gdzie do każdego pytania wybieramy odpowiedź najbardziej i najmniej nas charakteryzującą.

Dodatkowo, test DiSC charakteryzuje się następującymi cechami:

• wypełnienie testu z dowolnego miejsca tj. komputer w pracy lub w domu
• czas wypełnienia to ok. 20 minut
• format on-line
• raport dostępny natychmiast dla odbiorcy końcowego lub tylko dla trenera / menedżera HR
• możliwość automatycznego przetłumaczenia raportu do wersji angielskiej
• możliwość dostępu do 28 wersji językowych

Testy kompetencji DiSC Classic – zalety stosowania

Testy kompetencji DiSC pozwolą na zbadanie swoich silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia. Pomogą także na porównanie predyspozycji kandydatów z wybraną rolą w organizacji.

Testy kompetencji DiSC mogą być wykorzystane do budowania ścieżek kariery, odkrywania talentów, diagnozowania przydatności kandydatów na określone stanowiska w organizacji. Niewątpliwie dodatkową zaletą jest krótki czas testowania oraz obszerny raport z dokładnym omówieniem wyników i sugestii co do dalszego rozwoju osoby badanej. Testy kompetencyjne DiSC Classic dostępne są w 28 wersjach językowych.

Narzędzie o nazwie DiSC Dimensions of Behavior – Test kompetencyjny DiSC wprowadza pozbawiony uprzedzeń i osądów język, umożliwiający zbadanie kandydatów w czterech następujących obszarach:

  • Przewaga i dominacja: osoby stanowcze i bezpośrednie. Dotyczy osób zdecydowanych, o silnym charakterze, gotowych podejmować nowe wyzwania lub nowe działania, oczekujących natychmiastowych rezultatów.
  • Inspirowanie: osoby otwarte, o pozytywnym nastawieniu. Inicjatorzy to osoby, które lubią współpracować w zespole, dzielić się pomysłami, motywować, lub kiedy trzeba, rozbawić swoich współpracowników.
  • Stabilizacja: osoby sympatyczne, chętne do współpracy. Ten obszar zachowań dotyczy osób, które lubią pozostawać w cieniu, wypełniają swoje obowiązki w sposób systematyczny i łatwy do przewidzenia, często są również dobrymi słuchaczami.
  • Ostrożność: osoby dokładne, systematyczne. To osoby, którzy dążą do uzyskania najwyższej jakości, planujące naprzód, preferujące systematyczne podejście do problemu, wielokrotnie sprawdzające efekty swojej pracy w celu uzyskania jak największej dokładności

Everything DiSC Workplace® to indywidualne rozwiązanie edukacyjno-poznawcze, które może przynieść korzyści każdej osobie w organizacji – niezależnie od tytułu i stanowiska – w budowaniu bardziej efektywnych relacji w pracy. Narzędzie oparte o wcześniejsze rozwiązania online z rodziny DiSC Classic.

Test Everything DiSC Workplace koncentruje się na:

• odkryciu Twojego stylu DiSC
• zrozumieniu stylów innych osób
• zbudowaniu bardziej efektywnych relacji
• zbadaniu zrozumienia ludzi

Test online Everything DiSC Workplace dostarcza uczestnikom cenne informacje, które budują zaangażowanie i inspirują do efektywnej współpracy. W tym spersonalizowanym, 20-stronicowym raporcie uczestnicy badają priorytety, które kierują ich zachowaniem, dowiedzą się, co przychodzi im naturalnie i co może być wyzwaniem podczas interakcji z innymi oraz pozyskają strategie umożliwiające wzmocnienie interakcji interpersonalnych na wszystkich poziomach w miejscu pracy. Test może być używany samodzielnie lub z towarzyszącymi rozwiązaniami online.

Raporty porównawcze

Zainspiruj się do efektywnej współpracy z raportem porównawczym. Uczestnicy mogą zbadać swoje podobieństwa i różnice, potencjalne wyzwania we współpracy oraz praktyczne wskazówki dotyczące poprawy wzajemnej relacji w pracy.

Perspektywa Zespołowa

Ten raport, bez ograniczenia liczby uczestników, zapewnia szybki przegląd grupy uczestników i ich indywidualnych stylów Everything DiSC.

Testy kompetencji - Style zachowań i osobowości
Pobierz przykładowy raport DiSC