Raport DiSC Classic

Test rozwoju zawodowego DiSC Classic to arkusz 28 pytań gdzie do każdego pytania wybieramy odpowiedź najbardziej i najmniej nas charakteryzującą.

Dodatkowo, test DiSC charakteryzuje się następującymi cechami:

  • wypełnienie testu z dowolnego miejsca tj. komputer w pracy lub w domu
  • czas wypełnienia to ok. 20 minut
  • format on-line
  • raport dostępny natychmiast dla odbiorcy końcowego lub tylko dla trenera / menedżera HR
  • możliwość automatycznego przetłumaczenia raportu do wersji angielskiej
  • możliwość dostępu do 28 wersji językowych

Testy kompetencji DiSC Classic – zalety stosowania

Testy kompetencji DiSC pozwolą na zbadanie swoich silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia. Pomogą także na porównanie predyspozycji kandydatów z wybraną rolą w organizacji.

Testy kompetencji DiSC mogą być wykorzystane do budowania ścieżek kariery, odkrywania talentów, diagnozowania przydatności kandydatów na określone stanowiska w organizacji. Niewątpliwie dodatkową zaletą jest krótki czas testowania oraz obszerny raport z dokładnym omówieniem wyników i sugestii co do dalszego rozwoju osoby badanej. Testy kompetencyjne DiSC Classic dostępne są w 28 wersjach językowych.

Narzędzie o nazwie DiSC Dimensions of Behavior – Test kompetencyjny DiSC wprowadza pozbawiony uprzedzeń i osądów język, umożliwiający zbadanie kandydatów w czterech następujących obszarach:

  • Przewaga i dominacja: osoby stanowcze i bezpośrednie. Dotyczy osób zdecydowanych, o silnym charakterze, gotowych podejmować nowe wyzwania lub nowe działania, oczekujących natychmiastowych rezultatów.
  • Inspirowanie: osoby otwarte, o pozytywnym nastawieniu. Inicjatorzy to osoby, które lubią współpracować w zespole, dzielić się pomysłami, motywować, lub kiedy trzeba, rozbawić swoich współpracowników.
  • Stabilizacja: osoby sympatyczne, chętne do współpracy. Ten obszar zachowań dotyczy osób, które lubią pozostawać w cieniu, wypełniają swoje obowiązki w sposób systematyczny i łatwy do przewidzenia, często są również dobrymi słuchaczami.
  • Ostrożność: osoby dokładne, systematyczne. To osoby, którzy dążą do uzyskania najwyższej jakości, planujące naprzód, preferujące systematyczne podejście do problemu, wielokrotnie sprawdzające efekty swojej pracy w celu uzyskania jak największej dokładności
Pobierz przykładowy raport DiSC Classic