Raport DiSC Workplace

Everything DiSC Workplace®
to indywidualne rozwiązanie edukacyjno-poznawcze, które może przynieść korzyści każdej osobie w organizacji – niezależnie od tytułu i stanowiska – w budowaniu bardziej efektywnych relacji w pracy.

Narzędzie oparte o wcześniejsze rozwiązania online z rodziny DiSC Classic.

Test Everything DiSC Workplace koncentruje się na:

  • odkryciu Twojego stylu DiSC
  • zrozumieniu stylów innych osób
  • zbudowaniu bardziej efektywnych relacji
  • zbadaniu zrozumienia ludzi

Test online Everything DiSC Workplace dostarcza uczestnikom cenne informacje, które budują zaangażowanie i inspirują do efektywnej współpracy. Osoby badane odpowiadają na minimum 72 pytania a spersonalizowany, 20-stronicowy raport pokazuje priorytety, które kierują ich zachowaniem, dowiedzą się też, co przychodzi im naturalnie i co może być wyzwaniem podczas interakcji z innymi. Pozyskają także strategie umożliwiające wzmocnienie interakcji interpersonalnych na wszystkich poziomach w miejscu pracy. Test może być używany samodzielnie lub z towarzyszącymi rozwiązaniami online.

Raporty porównawcze

Zainspiruj się do efektywnej współpracy z raportem porównawczym. Uczestnicy mogą zbadać swoje podobieństwa i różnice, potencjalne wyzwania we współpracy oraz praktyczne wskazówki dotyczące poprawy wzajemnej relacji w pracy.

Perspektywa Zespołowa

Ten raport, bez ograniczenia liczby uczestników, zapewnia szybki przegląd grupy uczestników i ich indywidualnych stylów Everything DiSC.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT DISC WORKPLACE